0737589997

טכנולוגיה ירוקה

הטכנולוגיה המיושמת במשחק בטוחה לחלוטין.
האור האינפרה אדום אינו מסוכן ואינו מזיק כלל.
הטכנולוגיה ירוקה ואינה משאירה לכלוך.